90 (242) 334 62 58
Fırıncılar Odası İletişim
Susamlı Ekmekte KDV Oranı

Susamlı Ekmekte KDV Oranı

1.GİRİŞ:
Her gün alıp tükettiğimiz normal ekmek’te üzerine susam serpiştirilmiş olanları % 1 kdv oranı ile mi, % 8 kdv oranı ile mi alıyoruz? Satıcı fırınlar % 1 kdv oranı ile mi, % 8 kdv oranı ile mi satıyorlar? Bu sorular hem satıcıyı hem de tüketiciyi zora sokmuş ve kdv oranı şudur diyen vergi dairesi başkanlıklarının kararları bile birbirinden farklı olmuştur. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü 10.10.2011 tarih, 3-1076 sayılı özelge ve  Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü 01.11.2012 tarih, 2938 sayılı özelge)
 
2. KDV KANUNUNA GÖRE ORANLAR:
KDV oranları KDV Kanununun  28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki ( l ) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, ( ll ) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.
 
Söz konusu Kararnameye ekli ( l ) sayılı listenin 4 üncü sırasında ‘’Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç) yufka, ( ll) sayılı listenin ‘’ A) Gıda Maddeleri’’ başlıklı bölümünün 15 inci sırasında, ‘’Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 19 uncu faslında yer alan mallar’’ % 8 oranında KDV’ye tabi olduğu hükme bağlanmış olup, söz konusu fasılın 19.05 bölümünde, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri, gevrek ekmek, zencefilli ekmek ve benzerlerine yer verilmiştir.
 
Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 60 No.lu KDV Sirkülerinin ‘’Oran’’ başlıklı 5.maddesinin 2.paragrafında; ‘’Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,’’ yer almaktadır. Buğday unundan üretilen hamburger ekmeği, tost ekmeği ve sandviç ekmeği gibi ekmekler ile ramazan pidesi, boş pide ve lavaş teslimleri de bu kapsamda % 1 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.’’ Denilmektedir.
 
Dolayısıyla kepekli olanlar dahil olmak üzere katkısız (normal) ekmeğin hazırlanmasında kullanılan buğday unu, su, tuz, maya ve koruyucu gıda maddeleri ile hazırlanan ekmek, hamburger ekmeği, tost ekmeği, sandviç ekmeği ile her nevi pide ve lavaş teslimleri % 1 KDV’ye tabi bulunmaktadır.
 
3.SONUÇ:
Ekmeğin üzerine susam serpilmesi bu ürünün niteliğini değiştirmeyen ve katkı maddeli sayılmasını gerektirmeyen geleneksel bir uygulamadır.
 
Buna göre buğday unundan imal edilen normal ekmeğe SUSAM SERPİLEREK ÜRETİLEN EKMEĞİN TESLİMİNDE % 1 ORANINDA KDV UYGULANACAKTIR görüşündeyim.SMMM Murat ALTINOK
Okan Üniv. Yüksek Lisans


Güncelleme: 15.07.2013

Tasarım ve Programlama